Galerie

Wyjaśnienia do przetargu na przebudowę dróg gminnych

Dotyczy udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów do przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew” numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 75026-2011 z dnia 12.04.2011. (więcej)