Intensywne opady śniegu - obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Zwraca się szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów.
Czytaj więcej ...