Podpisano umowy na przebudowę ul. Dworcowej i budowę remizy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w  dniu 15 lutego 2021r. podpisano umowę z firmą Brukarstwo i Handel Włodzimierz  Kasprzak z  Koźmina Wlkp. jako wyłonionym  w drodze przetargu wykonawcą przebudowy ul. Dworcowej w Rozdrażewie.

Zakres zadania obejmuje:  rozebranie nawierzchni z brukowca, korytowanie drogi, wykonanie podbudowy na długości 265mb, montaż krawężników na dług. 741mb, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, chodnika i zjazdów do posesji z kostki betonowej, pasa parkingowego i zjazdu do byłego folwarku z odzyskanego brukowca. Na objętym przebudową odcinku powstanie kanalizacja odwadniająca drogę z odprowadzeniem do Rowu Rozdrażewskiego, licząca 6 lamp linia oświetlenia ulicznego oraz dwa przejścia dla pieszych. Uzyskana w przetargu cena realizacji zadania to 694.130,94 zł. Termin realizacji zadania do 30.09.2021r.

Ponadto w dniu 16 lutego 2021r. miało miejsce podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym CEGIEŁKA Włodzimierz Gościniak z Wilkowyi wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (remizy) w Rozdrażewie wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres zadania obejmuje realizację I etapu – budowę zaplecza socjalnego remizy. Uzyskana w przetargu cena realizacji zadania wyniosła 587.927,85 zł. Termin realizacji - 31 października 2021r.