Transport osób na szczepienia przeciwko COVID-19

Przypominamy, że osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu po punktu szczepień

mogą skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu do punktów szczepień. W urzędzie uruchomiono numer telefonu – 666 359 575, za pośrednictwem, którego można zgłosić potrzebę bezpłatnego transportu do punktu szczepień.