Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia 2021 roku rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r., którego celem będzie zebranie informacji o liczbie ludności, gospodarstwach domowych i rodzinach, a także analiza zmian demograficznych

, społecznych i ekonomicznych, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, a odmowa udziału wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.
Obowiązkową formą spisu jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Dla osób, które ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będą mogły dokonać samospisu, możliwe będzie skorzystanie z metod uzupełniających tj. wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego z rachmistrzem spisowym.
W sytuacji, w której mieszkaniec nie ma możliwości dokonania samospisu z powodu braku sprzętu komputerowego lub dostępu do Internetu, Urząd Gminy w Rozdrażewie oferuje pomoc w postaci udostępnienia pomieszczenia ze sprzętem oraz wsparcie ze strony pracownika Urzędu.