Święto Chrztu Polski 14 kwietnia – wywieś flagę

Ustanowione w 2019r. Święto Chrztu Polski ma na celu upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu.

Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.  
Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.  
Zachęcamy mieszkańców, aby uczcić to święto poprzez wywieszenie flag na budynkach. To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.

Wywieś flagę