Projekt „Aktywni niepełnosprawni – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami”

Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi realizuje projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"
Weź udział w konsultacjach !
Konsultacje pomogą ulepszyć narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych. Podziel się swoją opinią, spostrzeżeniami, tym z czym zmierzasz się sam na co dzień, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub obserwujesz w swoim środowisku sytuację osób niepełnosprawnych. A może masz propozycje rozwiązań, które ułatwiłyby funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Pomóż znaleźć najlepsze rozwiązanie występujących trudności.
Co możesz zrobić?
Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej. Wejdź na stronę:  http://wlaczeniespoleczne.pl i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.
Czemu służą badania?
Badania realizowane w ramach projektu “Aktywni niepełnosprawni…” mają na celu zebranie jak najbardziej rzetelnych i różnorodnych informacji na temat sytuacji osób  z niepełnosprawnościami, ich problemów oraz wyzwań, z którymi zmierzają się  w codzienności. Dzięki badaniom chcemy poznać jakie obszary rehabilitacji społecznej wymagają modyfikacji, które z nich dobrze spełniają swoje zadanie oraz sprawdzić, w jakich obszarach wsparcia są jeszcze braki.
Zebrane dane zostaną poddane analizie, na podstawie której zaprojektowane  i wdrożone będą modyfikacje w systemie rehabilitacji społecznej oraz nowe narzędzia ułatwiające i umożliwiające osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności funkcjonowanie w życiu społecznym.