Nabór uzupełniający do udziału w projekcie dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych

Gmina Rozdrażew ogłasza nabór uzupełniający dla uczestników chcących przystąpić do projektu nr RPWP.03.01.01 30 0162/17pt.  "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Informacja o naborze                         (pobierz)  
Deklaracja uczestnictwa w projekcie  (pobierz)
Regulamin naboru zgłoszeń              (pobierz)