Dofinansowanie na przebudowę dróg

 W dniu 7 maja podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę dofinansowania  na przebudowę dróg w Dąbrowie i Chwałki – Rozdrażewek.

Przyznana gminie dotacja w kwocie 132.750 zł jest wynikiem  złożonego do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o dofinansowanie w ramach dotacji na przebudowę  dróg dojazdowych do gruntów rolnych.W imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego umowę sygnował wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

dofinasowanie ...
dofinasowanie ...
dofinasowanie ...
dofinasowanie ...