Wyniki badań jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Dzielice i Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

 

Dzielice  (pobierz )

Dzielice , Dąbrowa  (pobierz)

Dąbrowa 9.06.2021r. (pobierz)