Galerie

Informacje gospodarcze

W dniu 24 maja podpisana została umowa na przebudowę dróg gminnych z wyłonioną w drodze przetargu firmą BUD-KOM z Kalisza. Koszt realizacji przebudowy dróg na łącznej długości 3,4 km wyniesie 732.005,41zł.

Prace obejmą następujące odcinki: Wolenice - Dębowiec - Dzielice (700m), ul. 25-go Stycznia w Rozdrażewie (500m z poszerzeniem podbudowy), Chwałki (600m), Grębów (218m z wykonaniem pełnej podbudowy i odwodnienia), Nowa Wieś (750m), Wyki ( 641m wraz z wymianą przepustu).
Realizacja potrwa do końca lipca. Długość niektórych odcinków oraz koszt realizacji mogą ulec zwiększeniu z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Z końcem maja prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w Dzielicach rozpocznie  wyłoniona  w drodze przetargu firma budowlana P. Romana Hajdysza z Wyszek. Wartość robót to 120.601,11zł. Natomiast w terminie do 1 czerwca można składać oferty w ponownym przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Oba remonty realizowane będą w ramach dofinansowania z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.