Galerie

Komunikat ostrzegawczy

W oparciu o otrzymany komunikat „OSTRZEGAWCZY O INTENSYWNYCH OPADACH” ostrzega się mieszkańców gminy, że od godz. 08.30 dnia 22.07.2011r. do godz. 24.00 dnia 22.07.2011r. przewiduje się intensywne opady deszczu.