Galerie

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 26 lipca do 16 sierpnia 2011r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 lub pod numerem tel. (62) 7221305.