Galerie

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie - o wydanym postanowieniu

dotyczącym nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: ”Budowa hali produkcyjnej do produkcji drobnowymiarowych elementów betonowych i żelbetonowych w istniejącym zakładzie – wytwórni betonów w Rozdrażewie ul. Parkowa 4 działka   nr 799” (pobierz)