Galerie

Informacja o wykazie nieruchomości rolnych i lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy i wynajmu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości rolnych i lokali użytkowych  przeznaczonych do dzierżawy i wynajmu. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 10 do 31sierpnia 2011r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 i 10 lub pod numerem tel. (62) 7221305.