Galerie

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plaktów komitetów wyborczych

W związku z zarządzeniem  wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę 9 października 2011r.

wyznaczone zostały na obszarze gminy miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych. Obwieszczenia wyborcze wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Rozdrażewie oraz we wsiach sołeckich, natomiast plakaty komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych we wsi Rozdrażew.