Galerie

Świętowano Gminno - Parafialne Dożynki

W dniu 28 sierpnia świętowano Gminno - Parafialne Dożynki w Rozdrażewie. Święto Plonów rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele  p.w. Św. Jana Chrzciciela, którą odprawił ks. proboszcz Sławomir Siewkowski.

Barwny korowód dożynkowy przy dźwiękach kapeli „ Znad Orli” przemaszerował z Rynku na stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podczas części obrzędowej wniesiono wieniec dożynkowy oraz pachnący bochen chleba. Starostami tegorocznych dożynek byli Regina Bartkowiak z Henrykowa i Henryk Włodarczyk z Rozdrażewa. Wręczyli oni bochen chleba upieczony z tegorocznych plonów Wójtowi Gminy Mariuszowi Dymarskiemu oraz Proboszczowi Sławomirowi Siewkowskiemu, którzy tradycyjnie podzielili się chlebem z mieszkańcami. Przyśpiewki obrzędowe wykonane przez Zespół „Babiniec” z Rozdrażewa uświetniły wręczanie dożynkowych chlebków przedstawicielom trzynastu sołectw oraz zaproszonym gościom. Część artystyczną zaprezentowały Zespół „Kalina” z Nowej Wsi oraz  miejscowy „Babiniec”.
Podczas uroczystości odbył się turniej rekreacyjny Kół Gospodyń Wiejskich. Siedem drużyn kobiecych rywalizowało w czterech konkurencjach takich jak: "ziemniaki na szybko", "koszulowa sztafeta", "celna kucharka", "zbożowy skarb".
Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:
1. Grębów           24 pkt
2. Rozdrażewek  23 pkt
3. Dzielice            22 pkt
4. Rozdrażew       19,5 pkt
5. Wyki                  19 pkt
6. Maciejew         15 pkt
7. Dąbrowa          8,5 pkt
Zwycięska drużyna otrzymała okazały puchar Wójta Gminy, a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki.
Uroczystości dożynkowe zakończyła zabawa taneczna przy muzyce Zespołu „INTERACT”.

dozynkig0001
dozynkig0002
dozynkig0003
dozynkig0004
dozynkig0005
dozynkig0006
dozynkig0007
dozynkig0008
dozynkig0009
dozynkig0010
dozynkig0011
dozynkig0012
dozynkig0013
dozynkig0014
dozynkig0015
dozynkig0016
dozynkig0017
dozynkig0018
dozynkig0019
dozynkig0020
dozynkig0021
dozynkig0022
dozynkig0023
dozynkig0024
dozynkig0025