Galerie

Informacja z obrad X sesji Rady Gminy

X sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 31 sierpnia 2011r. Podczas sesji Rada Gminy podjęła dziewięć uchwał. Pierwszą z nich wyrażono zgodę na wykup nieruchomości gruntowej (więcej)