Galerie

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Rozdrażewie przypomina rolnikom, że w miesiącu wrześniu można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypełnione wnioski o zwrot podatku wraz z fakturami VAT wystawionymi  od 1 marca do 31 sierpnia 2011 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2011r. należy składać w gminie właściwej ze względu na położenie gruntu w terminie do 30 września 2011 roku. Przypomina się, że maksymalny zwrot podatku w bieżącym roku wynosi 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych. Użytki rolne należy wykazać według stanu na dzień 1 kwietnia 2011 roku. Druki wniosków można odbierać u sołtysów.