Galerie

Nabór wniosków o pomoc z PROW 2007 -2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Krotoszynie informuje,  że  będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w następujących terminach:
1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 26 września do 7 października 2011r.
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej na:
1/ inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego – 27 września do 14 października 2011r.
2/ inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej - 17 października do 4 listopada 2011r.
Informacje dotyczące programów można uzyskać w Oddziale Regionalnym  lub Biurze Powiatowym ARiMR, a także pod numerem telefonu (62) 722-71-01.