Galerie

Zasady głosowania w Wyborach Parlamentarnych

W trakcie Wyborów Parlamentarnych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 9 października 2011r. lokale wyborcze czynne będą pomiędzy godziną 7.00 a 21.00. Głosowanie odbędzie się  w dotychczasowych siedzibach komisji wyborczych.

Obwód głosowania:                        
nr 1 - sołectwa: Chwałki i Rozdrażew - Kółko Rolnicze, Rozdrażew, Rynek 3 wejście A
nr 2 - sołectwa: Dąbrowa, Dzielice, Henryków, Rozdrażewek,  Trzemeszno, Wolenice z przysiółkami: Dębowiec i Wygoda  - Kółko Rolnicze, Rozdrażew, Rynek 3 wejście B - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i  wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
nr 3 - sołectwa: Budy, Grębów, Maciejew, Nowa Wieś, Wyki - Zespół Szkół  Publicznych, Nowa Wieś 36.


W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej okręg wyborczy Nr 36 obejmuje obszary powiatów: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, miasta na prawach powiatu: Kalisz, Leszno – wybieramy 12 posłów.
W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej okręg wyborczy Nr 95 obejmuje obszary powiatów: kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski – wybieramy 1 senatora.


Zasady głosowania
W wyborach do Sejmu (karta biała), aby głos był ważny należy głosować tylko na jedną wybraną listę (komitet wyborczy). Na listę wyborca głosuje przez postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu posła.
Natomiast w wyborach do Senatu (karta żółta) znak „X” należy postawić przy jednym kandydacie, gdyż tylko jeden uzyskuje mandat senatorski w naszym okręgu wyborczym.

Udając się do głosowania należy pamiętać o konieczności zabrania z sobą dokumentu ze zdjęciem pozwalającego stwierdzić tożsamość wyborcy (dowód osobisty lub prawo jazdy). (więcej)