Galerie

Spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi

Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Rozdrażewie zaprasza honorowych dawców krwi na spotkanie, które odbędzie się w dniu 5 października o godz. 19.00 w salce Urzędu Gminy.