Galerie

Nowy plac zabaw

W dniu 12 października oddano do użytku plac zabaw przy Zespole Szkół Publicznych  w Rozdrażewie.

Koszt montażu placu  wraz z wykonaniem podłoża i sztucznej nawierzchni – wyniósł niespełna 90.000zł. Pokryty zostanie z następujących źródeł: środki budżetu gminy (30 tys. zł), środki Rady Rodziców i sponsorów pozyskane przez szkołę (15 tys. zł), dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Radosna Szkoła” (45 tys. zł). Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” J. Oziębło z Jarosławia.

plac0001
plac0002
plac0003
plac0004
plac0005
plac0006
plac0007
plac0008