Galerie

Szkolenie dla zainteresowanych dofinansowaniem z PROW - Leader

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” zaprasza zainteresowanych beneficjentów z terenu gminy Rozdrażew na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 28 października 2011 r. w godz. 10.00-14.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie (więcej)