Galerie

Informacja z obrad XI sesji Rady Gminy

XI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 27 października 2011r. W jednym z pierwszych punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z Informacją Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rozdrażew za poprzedni rok szkolny (więcej)