Galerie

Termin i porządek obrad XII sesji Rady Gminy

XII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 15 listopada 2011r. o godz. 10.00 w salce Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Przyjęcie protokółu z obrad XI sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ wygaśnięcia mandatów radnych Rady Gminy Rozdrażew,
2/ zmian w budżecie gminy na 2011r.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
6. Zapytania i wolne wnioski.