Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 8 grudnia 2011r. do 29 grudnia 2011r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 10 pod nr tel. 62 722 13 05.