Galerie

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rozdrażew

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rozdrażew w okręgu wyborczym Nr 1 i Nr 5 zarządzone na dzień 12 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 734/11 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rozdrażew (pobierz)

Kalendarz wyborczy (pobierz)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu (pobierz)

Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Rozdrażewie, zarządzonych na dzień 12 lutego 2012 r. (pobierz)

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Rozdrażewie (pobierz)

Informacja o składzie i i funkcjach pełnionych w Gminnej Komisji Wyborczej (pobierz)

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o pełnionych dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych (pobierz)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wezwania komietetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych (pobierz)

Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rozdrażew (pobierz)

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu publiczengo losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy (pobierz)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rozdrażew (pobierz)

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych (pobierz)

W trakcie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rozdrażew wyznaczonych na niedzielę 12 lutego 2012r. dokonamy wyboru:
- jednego radnego w pięciomandatowym okręgu wyborczym Nr 1, obejmującym sołectwa: Chwałki i Rozdrażew,
- jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 5, obejmującym sołectwa: Henryków, Wolenice z przysiółkami: Dębowiec i Wygoda.
W dniu tym lokale wyborcze czynne będą pomiędzy godziną 8.00 a 22.00. Głosowanie odbędzie się w dotychczasowych siedzibach komisji wyborczych.
Obwód głosowania:
nr 1 - Kółko Rolnicze, Rozdrażew, Rynek 3 wejście A (Chwałki i Rozdrażew)
nr 2 - Kółko Rolnicze, Rozdrażew, Rynek 3 wejście B, (Henryków, Wolenice
z przysiółkami: Dębowiec i Wygoda)
Gminna Komisja Wyborcza w Rozdrażewie zarejestrowała następujących kandydatów na radnych:
Okręg wyborczy nr 1
Lista Nr 1 – Panek Leszek Jan, lat 54, zam. Rozdrażew
Lista Nr 3 – Filipiak Zdzisław Marian, lat 52, zam. Rozdrażew
Okręg wyborczy Nr 5
Lista Nr 1 – Cielecka Maria Ewa, lat 44, zam. Henryków
Lista Nr 3 – Kolenda Dariusz, lat 28, zam. Wolenice.
Głosując, każdy wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania. Zarówno w okręgu wyborczym nr 1 i nr 5 można głosować na jednego kandydata. Aby głos był ważny znak „x” należy postawić w kratce obok kandydata, na którego wyborca głosuje.

Wyniki głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rozdrażew - 12 lutego 2012 r. (pobierz)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu o wynikach wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Rozdrażew przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2012r. (pobierz)