Złote Gody

W dniu 13 grudnia 2011 r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyło się uroczyste spotkanie władz gminy z jubilatami obchodzącymi Złote Gody.
Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego obchodziło siedem  par

Państwo Janina i Franciszek Broda z Maciejewa,
Państwo Joanna i Edmund Rzekiecki z Maciejewa,
Państwo Teofila i Zygmunt Fabisiak z Henrykowa,
Państwo Stanisława i Jan Marcinek z Grębowa,
Państwo Irena i Stanisław Stachowiak z Grębowa,
Państwo Kazimiera i Jan Kaczmarek z Nowej Wsi,
Państwo Władysława i Jan Stasik z Nowej Wsi.
Wójt Gminy Mariusz Dymarski w obecności Przewodniczącego Rady Artura Jakubka oraz Kierownika USC Reginy Wróbel wręczył parom małżeńskim medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP.
Jubilatom złożono serdeczne gratulacje i życzenia, wręczono pamiątkowe dyplomy oraz upominki i kwiaty. Czas spędzony przy wspólnej kawie uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego „Kalina” z Nowej Wsi.

gody00002
gody00003
gody00004
gody00006