Galerie

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej widomości zawiadomienie o wydanym postanowieniu

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Usługi blacharskie i naprawa powypadkowych samochodów osobowych" (więcej)