Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 1 lutego 2012r. do 22 lutego 2012r.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 10, lub pod nr tel. 62 722 13 05.