Galerie

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych należy złożyć w terminach:
- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1.09.2011r. do 31.01.2012 r.
- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1.02. 2012r. do 31.07.2012r.
Wyjaśnia się, że we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego należy wykazać użytki rolne wg stanu na dzień 1 lutego danego roku. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku wynosi 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Zmieniony wzór wniosku można pobrać u sołtysów wsi lub w urzędzie, pokój nr 13.