Galerie

Odznaczenia dla rodziców

Wójt Gminy Rozdrażew zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się rodziców, których co najmniej 3 synów pełniło lub pełni służbę wojskową, celem uhonorowania ich medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Dotyczy to osób, które nie zostały jeszcze uhonorowane.
Dane powinny zawierać następujące informacje , które  posłużą do sporządzenia wniosków:
- dane personalne  (nazwisko, imię, imię ojca, data urodzenia, adres zamieszkania rodziców/rodzica),
- imiona i nazwiska synów, którzy pełnili lub pełnią służbę wojskową oraz nazwę jednostki wojskowej w której odbywali służbę,
- data urodzenia, adres zamieszkania.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w godzinach pracy urzędu pokój Nr 1 lub telefonicznie 62 7221376 (USC), do dnia 24 lutego 2012 r.