Informacja z obrad XV i XVI sesji Rady Gminy

XV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 8 lutego 2012r. W jednym z pierwszych punktów obrad Rada zapoznała się z przedłożonym przez  Wójta Gminy sprawozdaniem (więcej)