Galerie

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Dzielice, Wolenice (więcej)