Galerie

Konkurs na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2012r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Szczegółowe informacje oraz wzory druków dostępne są  na stronie  internetowej gminy w zakładce Dla mieszkańców - Współpraca z NGO