Galerie

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

„Wesel się ziemio! Jezus powstał z grobu! Alleluja!


Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Artur Jakubek                            Mariusz Dymarski

Przewodniczący Rady Gminy             Wójt Gminy