Inwestycje rozliczone - pożyczki spłacone

Zakończył się etap rozliczania trzech zadań zrealizowanych w ubiegłym roku z dofinansowaniem środkami unijnymi

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rozdrażewskim Osiedlu oraz remontów świetlic wiejskich w Rozdrażewie i Dzielicach. Zatwierdzenie rozliczeń inwestycji przez Urząd Marszałkowski oraz przekazanie dotacji w łącznej kwocie 1.435.305zł pozwoliło na spłatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych tych zadań. Łączna wartość spłaconych w ostatnim miesiącu pożyczek to  1.429.793zł.