Galerie

Uzyskana dotacja umożliwi przebudowę dodatkowej drogi

Gmina Rozdrażew otrzymała dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  Pozyskana dotacja w wysokości 65.250zł umożliwiła wprowadzenie do planowanych zadań drogowych przebudowy odcinka drogi w miejscowości Dzielice, której realizacja posłuży do rozliczenia uzyskanej dotacji.