Galerie

Wyjaśnienia dotyczące foliowania i laminowania dowodów osobistych

W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli zalaminowanymi  lub ofoliowanymi dowodami osobistymi Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Kaliszu wyjaśnia, że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru dowodu osobistego  oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty  nie przewiduje wymogu jego laminowania.
Oklejenie, foliowanie lub zalaminowanie dowodu osobistego stanowi przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, może w znacznym stopniu utrudnić  lub uniemożliwić ocenę, czy dany dokument został podrobiony  lub przerobiony, jak  również może spowodować nieczytelność danych. Z uwagi na powyższe zalaminowanie, foliowanie lub zaklejenie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie należy  uznać jako uszkodzenie, co rodzi obowiązek  jego wymiany.