Galerie

Bezpłatne badania profilaktyczne

Urząd Gminy w Rozdrażewie we współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, działającym na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, organizuje  w dniu 16 maja 2012r. w godz. od 11.00 do 16.00 badania w zakresie schorzeń układu oddechowego tj. badania rentgenowskie  i spirometryczne.

Ambulans ustawiony zostanie przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 42. W badaniu  mogą  wziąć  udział wszystkie osoby powyżej 18 roku  życia. Zapisy na  badania przyjmuje Urząd Gminy w Rozdrażewie tel. (62) 7221-314 lub 7221-305 wew. 48. Należy podać nazwisko i imię, PESEL, dokładny adres zamieszkania.