Galerie

Konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza XV edycję konkursu na najładniejszy ogród.

Celem konkursu jest zachęcenie do dbałości o estetyczny wygląd posesji i przydomowych ogrodów warzywnych, do zwiększania ilości wysadzanych  kwiatów, drzew i krzewów.W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu gminy Rozdrażew,z wyjątkiem zdobywców I miejsc ubiegłorocznej edycji. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 do dnia 15 czerwca 2012 r. Zgłoszeń dokonywać mogą również sołtysi za zgodą właścicieli posesji. Komisja konkursowa w terminie do 30 lipca dokona oceny zgłoszonych ogrodów w dwóch kategoriach: „MÓJ OGRÓD WARZYWNO-KWIATOWY” i  „MOJE MIEJSCE WYPOCZYNKU WŚRÓD ZIELENI”.
Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2012 roku.