Galerie

Komunikaty dla rolników

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego, Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wprowadzeniu zmian w informacji dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód  oraz uruchomieniu preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji rolnej  dla  gospodarstw rolnych i działów specjalnych poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania

Informacja dot. zmian ogólnych zasad szacowania szkód (więcej)

Informacja dot. uruchomienia preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania (więcej)