Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu obejmującego  nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 10 do 31 lipca 2012r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 7 lub pod nr tel. 62 722 13 05.