Galerie

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 projektów aktualizacji programów ochrony powietrza oraz 2 projektów programów ochrony powietrza (więcej)