Galerie

XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy

W dniu 26 lipca 2012r.  o godz. 11.00 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XX nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ uchylenia uchwały w sprawie odpłatności za przyłącze kanalizacyjne,
2/  udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu o  stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Rozdrażew wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Krotoszynie,
3/ zmiany uchwały ustanawiającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozdrażew na lata 2012 – 2019,
4/ zmian  budżetu gminy na 2012r.  
3. Zamknięcie obrad.