Galerie

Stypendia socjalne dla uczniów

Informujemy o możliwości pobierania wniosków  na stypendia socjalne dla uczniów.

Druki dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ul. Rynek 1 w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz jako załącznik do ogłoszenia.Stypendia szkolne może otrzymać  uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, (dochód poniżej 351zł na osobę w rodzinie),  gdzie w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.
Wypełnione wnioski należy złożyć w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do dnia  17 września 2012r.
Druk wniosku (pobierz)