Galerie

Konkurs fotograficzny " Wielkopolska rodzina w obiektywie"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie fotograficznym pn. „Wielkopolska rodzina w obiektywie” realizowanego pod hasłem „Pokolenia w kadrze”.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Wielkopolski, którzy amatorsko zajmują się fotografią i pragną włączyć się do wspólnego tworzenia warunków sprzyjających umacnianiu potencjału wielkopolskiej rodziny. Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia o tematyce promującej hasło „Pokolenia w kadrze”, w kontekście pozytywnych relacji w rodzinie otwartej na wszystkie pokolenia, czerpiącej z bogatego doświadczenia najstarszych jej członków. Szczególną uwagę należy zwrócić na funkcjonowanie rodziny międzypokoleniowej w życiu codziennym oraz integrację osób starszych i młodszych przy wspólnym podejmowaniu różnych aktywności. Prace powinny promować pozytywny wizerunek rodziny i cechować się niepowtarzalną i oryginalną formą. Na zwycięzców czekają nagrody.

Miejsce składania prac: sekretariat Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań w terminie do  30 września 2012r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu