Galerie

Przedłużenie terminu wyprawki szkolnej dla uczniów

Informujemy, że od dnia 1 października i 1 listopada 2012r. ulegają zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania  się o pomoc w formie dofinansowania do podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” (więcej)