Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości (staw) przeznaczonej do oddania  w dzierżawę.

 

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 24 września do 14 października 2012r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 lub pod  numerem  tel. 62 722 13 05.